Częstochowa utrzyma podwyżki stawek za wywóz odpadów

Głosowanie przebiegało sprawnie. Rada Miasta Częstochowy zamykała dyskusje i odrzucała uchwały. Utrzymane zostały podwyższone opłaty. Miasto ponownie chce pisać do rządu.

7 czerwca częstochowski samorząd miał dyskutować przede wszystkim na temat stawek za wywóz odpadów oraz proekologicznej uchwały ”Częstochowa bez plastiku”. Do faktycznego zastanowienia się nad opłatami ponoszonymi przez mieszkańców Częstochowy nie doszło, ponieważ Rada Miasta większością głosów zamknęła dyskusję, po czym uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie opłat za pojemniki na odpady o określonej pojemności zostały odrzucone. Oznacza to, że częstochowianie od najbliższych wakacji zapłacą za śmieci więcej, jak przewidują to zmiany procedowane w maju tego roku.

Podobnie stało się z projektem ”Częstochowa bez plastiku”, który radni odrzucili większością głosów. To druga próba wprowadzenia tego proekologicznego programu. W poprzednim miesiącu został zamieniony w apel do rządu, natomiast tym razem koalicja w Radzie Miasta zdecydowała wprost o jego odrzuceniu.

Dlaczego my, mieszkańcy Częstochowy, mamy płacić tak znaczne podwyżki za śmieci? – pyta Piotr Wrona, przewodniczący Klubu Radnych PiS, który wniósł odrzucone projekty oraz uważa, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla zmian w takiej skali. W sprawie gospodarowania odpadami, CzPK i Sobreko radni m.in. zwrócili się już do wojewody i z pytaniami do prezydenta miasta. – Nie odpuścimy tematu – stwierdza Piotr Wrona. – W imieniu mieszkańców, w imieniu firm, które znajdują się na terenie Częstochowy, obiecuję teraz, że będziemy drążyć temat dalej za pomocą różnych instytucji i udowodnimy, że te podwyżki są nad wyraz duże.

[huge_it_slider id=”1″]

Jednocześnie władze naszego miasta zamierzają ponownie pisać do rządu, tym razem w kwestii podnoszenia tzw. opłaty marszałkowskiej. Zdaniem radnych koalicji lokalne podwyżki są wynikiem działań Warszawy oraz fiskalizmu państwa, co odczuwają zwykli mieszkańcy Częstochowy i regionu.

Intencją klubów SLD i KO ma być obniżenie kosztów gospodarowania odpadami właśnie poprzez zwrócenie uwagi na skokowe podwyższanie przez rząd stawek. – Koledzy z PiS-u nie wyrazili woli rozmowy o opłacie środowiskowej, a jest to główny czynnik ceny, w związku z czym wszystkie inne kroki nie prowadzą do obniżenia opłaty – tłumaczy Łukasz Kot, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Klubu Radnych SLD. – Musimy wymóc obniżkę opłaty marszałkowskiej, aby można było obniżyć opłatę dla mieszkańca.

Samorząd zajął się również Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i Sobreko, niemniej nie wszystkie kwestie zostały wyjaśnione. Opozycyjni radni zwracali m.in. uwagę na przepływ kapitału pomiędzy spółkami, ich bilans finansowy, nieoczywiste wydatkowanie środków przez Sobreko czy niewielką ilość pracowników fizycznych w stosunku do innych stanowisk. Pytania o CzPK zostały przerwane przez kolejny tego dnia wniosek o zamknięcie dyskusji, za którym zagłosowała większość obecnych na sali przedstawicieli mieszkańców Częstochowy.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Więcej: Nadzwyczajna sesja o odpadach komunalnych oraz Marszu Równości

Miejska TV