Kłobuck zmienia stawki za wywóz śmieci

Dotychczasowe stawki za wywóz śmieci, które obowiązywały w Kłobucku, ulegną zmianie. Decyzje podjęli radni w trakcie czerwcowej sesji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Kłobucku nalicza się według dwóch wytycznych. Po pierwsze, jest to iloczyn liczby mieszkańców, czyli zależy to od ilości lokatorów. Po drugie, jest to właściwa suma, którą określa uchwała. Stawka za segregowane odpady będzie wynosić 13,5 zł, natomiast za odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, trzeba będzie zapłacić 27 zł. Zmiany wejdą w życie od 1 lipca tego roku.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Według uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku z 2015 r. dotychczasowe stawki miesięcznie wynosiły odpowiednio 8 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 15 zł w drugim przypadku. Zwiększenie opłaty jest tłumaczone m.in. ugodą podpisaną przed Sądem Rejonowym w Częstochowie z firmą PZOM Strach, na mocy której od stycznia br. przedsiębiorca odbierający odpady otrzyma 9,80 zł brutto miesięcznie za obsługę jednego mieszkańca.

Gmina może również pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc, które nie są przeznaczone do ich składowania, a także zakupić pojemniki lub worki na śmieci oraz utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie. Zróżnicowanie stawek jest natomiast tłumaczone nakłanianiem mieszkańców Kłobucka do segregowania odpadów.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Miejska TV