Ostatni dzień roku szkolnego

Dla prawie pięciu milionów uczniów i słuchaczy rozpoczynają się wakacje. Zgodnie z deklaracją premiera Mateusza Morawieckiego złożoną w trakcie wizyty w Zawierciu, rok szkolny kończy się już w środę poprzedzającą Boże Ciało.

Rok szkolny kończy się szybciej, niż zakładano. Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowie odbierają świadectwa już 19 czerwca. To formalnie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w aktualnym roku szkolnym, a dla wielu uczniów czas pożegnań z miejscem, które przez lata wyznaczało rytm ich życia.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Uczniowie starają się teraz o przyjęcie do kolejnej placówki. Absolwenci, według decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty, do 25 czerwca składają świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu do publicznych placówek, takich jak licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia. Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, czyli dla osób kończących ośmioletnią szkołę podstawową oraz trzecią klasę gimnazjalną.

19 czerwca to pierwszy dzień ”lata” dla ok. 31,5 tys, uczniów i przedszkolaków z częstochowskich szkół publicznych. Jeśli brać pod uwagę przedszkola, Bursę Miejską czy zespół poradni, nasze miasto prowadziło w kończącym się roku szkolnym aż 114 placówek związanych z edukacją. Natomiast całym kraju prawie 5 mln uczniów i słuchaczy z dokładnie 26 tys. 601 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpoczyna wakacje.

KR

Miejska TV