Oświadczenie Urzędu Miasta Częstochowy w sprawie zgromadzeń 16 czerwca

W minioną niedzielę ulicami naszego miasta przeszedł II Marsz Równości. Jednocześnie pod Jasną Góra zgromadzili się pielgrzymi, mieszkańcy Częstochowy protestowali przeciw pochodowi, a policja zaangażowała duże siły w zabezpieczenie zgromadzeń. W tej sprawie głos zabrał magistrat.

”W poniższym oświadczeniu wracamy do problemu zgromadzeń, które odbyły się w niedzielę w centrum Częstochowy, w tym II Marszu Równości. Powodem publikacji tego oświadczenia jest fakt, że przekaz dotyczący zgłoszenia, organizacji i zabezpieczenia tych zgromadzeń stał się przedmiotem wielu medialnych manipulacji.

16 czerwca odbył się II Marsz Równości w Częstochowie. Było to zgromadzenie, którego organizatorzy skorzystali z przysługujących im w Konstytucji RP i ustawie o zgromadzeniach praw.

Wcześniej zgłoszenie tego Marszu a następnie zgłoszenia dotyczące innych zgromadzeń zostały przez Urząd Miasta zarejestrowane według kolejności zgłoszeń. Organizatorzy zgłoszonych później kolidujących zgromadzeń zostali powiadomieni o konieczności zmiany miejsca lub czasu swoich demonstracji.

Nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, do czego przyczyniły się też nie zawsze odpowiedzialne wpisy osób ”podgrzewających’ nastroje przed Marszem Równości w mediach społecznościowych.

Podziękowania należą się jednak tym wszystkim uczestnikom niedzielnych zgromadzeń, którzy – bez względu na prezentowany światopogląd – potrafili manifestować swoje racje z elementarnym szacunkiem dla drugiego człowieka. Bez słownej napaści i używania mowy nienawiści.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Incydenty, do jakich niestety doszło w trakcie Marszu Równości, związane m.in. z obrażaniem demonstrujących ludzi, a także zabezpieczającej zgromadzenia policji, świadczą o tym, że nie wszyscy jeszcze rozumieją sens konstytucyjnych praw i wolności oraz respektują zasady społecznego współżycia.

Fakt, że w Częstochowie wspomniane prawa i wolności zostały uszanowane, a legalne zgromadzenia mogły się odbyć, to duża zasługa służb mundurowych, zwłaszcza Policji współdziałającej ze Strażą Miejską. Ich praca dała możliwość pokojowego i bezpiecznego manifestowania poglądów różnym grupom osób. Duże słowa uznania należą się członkom policyjnego Zespołu Antykonfliktowego, który skutecznie mediował z osobami próbującymi zakłócić porządek w czasie trwania zgromadzeń.

Nie jest prawdą, co tendencyjnie sugerowały niektóre środki przekazu oraz osoby komentujące wydarzenie w mediach społecznościowych, że uczestnicy Marszu Równości mieli wkroczyć na teren znajdujący się pod opieką klasztoru na Jasnej Górze. Zgłoszenie dotyczące tego zgromadzenia, zakładało rozpoczęcie Marszu w górnej części alei Sienkiewicza, przemarsz ulicami miasta, a następnie powrót i rozwiązanie marszu ponownie w alei Sienkiewicza. Taka trasa, ograniczona wyłącznie do ogólnodostępnych terenów miejskich, została 16 czerwca zrealizowana, z zachowaniem autonomii uroczystości religijnych odbywających się pod szczytem jasnogórskim. Zgłoszenie zgromadzenia zakładającego naruszenie tej autonomii, nie zostałoby przez Urząd Miasta przyjęte.

Urząd Miasta Częstochowy zapewnia, że w pełni szanuje uczucia religijne mieszkańców i pielgrzymów, ale nie może ograniczać swobód obywatelskich ludzi, którzy chcą korzystać ze swoich konstytucyjnych, gwarantowanych ustawowo praw – w przestrzeni miejskiej.

Częstochowa jest miastem, w którym zasady wolności, równości i tolerancji oraz zapisy Konstytucji RP są respektowane.

Jako miasto polskie, a zarazem europejskie Częstochowa musi być miejscem otwartym i przyjaznym ludziom różnych wyznań, kultur i przekonań.

Nie zamierza poddawać się też w dalszej walce z mową nienawiści oraz działaniami dążącymi do wykluczania z życia publicznego jakikolwiek grup społecznych czy środowiskowych” – pisze rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy, Włodzimierz Tutaj.

KR
Fot.: Marcin Merda

Miejska TV