Drastyczna podwyżka za wywóz śmieci odroczona o miesiąc

Zaplanowane od początku wakacji zmiany w stawkach za wywóz i odbiór odpadów komunalnych wejdą w życie dopiero od 1 sierpnia. Nie zmienia to ich wysokości.

Częstochowski samorząd ponownie zmienił przepisy dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Procedowane w maju tego roku zmiany obejmą częstochowian dopiero od sierpnia, a nie od lipca, jak pierwotnie zakładano. Dotyczy to trzech kwestii: ustalenia cen za świadczenie usług przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie, ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności.

[huge_it_slider id=”1″]

 

To nie wszystko, ponieważ w uchwałach podjętych przez radnych miesiąc wcześniej udzielono ulg dla częstochowian spełniających wymogi socjalne oraz dla rodzin wielodzietnych. – Uwzględniliśmy w tamtych uchwałach bonifikaty w wysokości 50 proc. do opłat za śmieci dla tych, którzy selektywnie dostarczają odpady. Regionalna Izba Obrachunkowa uważała, że nie możemy pozbawiać możliwości uzyskania bonifikat tych, którzy dostarczają odpady zmieszane, co w naszej ocenie jest nielogiczne – wyjaśnia Andrzej Babczyński. Zdaniem zastępcy prezydenta w takiej sytuacji mieszkańcy powinni korzystać z bardziej ekologicznej, a zarazem tańszej formy wyzbywania się odpadów. Niemniej radni zgodzili się z decyzją RIO, a termin wejścia w życie nowych przepisów ustalono tym razem na 1 sierpnia.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Miejska TV