Województwo śląskie przeznaczyło 4,5 mln złotych na “Inicjatywę Sołecką”. Gdzie w naszym regionie trafią pieniądze?

Województwo dofinansuje pomysły zgłoszone przez sołectwa. Wsparciem będą objęte wszystkie powiaty w naszym regionie oprócz miasta na prawach powiatu Częstochowy.

Zarząd województwa zdecydował o przeznaczeniu ok. 4,5 mln zł w ramach ”Inicjatywy Sołeckiej”. Środki zostaną wydane na lokalne, ale często bardzo potrzebne inwestycje na obszarze całego województwa. Miejscowości mają choćby możliwość zainwestowania w turystykę, zespoły folklorystyczne i sportowe, place zabaw czy organizacje lokalnych imprez. Na liście rankingowej znalazło się 238 projektów, mogących skorzystać z pomocy finansowej z wojewódzkiego budżetu. 24 czerwca Sejmik Śląski wyrazili zgodę na wsparcie tych pomysłów.

W powiecie częstochowskim, spośród najwyżej dotowanych zadań, można wymienić choćby zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Zielonej, przygotowanie do budowy parkingu w Złotym Potoku (Janów), zagospodarowanie centrum Lgoty Gawronnej (Lelów), terenów przy stawie w Brzyszowie (Mstów), budowę pomnika Króla Kazimierza Wielkiego w Przyrowie i boiska w Lubojnie (Mykanów), doposażenie placów. W regionie to powiat częstochowski może liczyć na najwięcej realizowanych projektów.

[huge_it_slider id=”1″]

 

W powiecie kłobuckim największe wsparcie trafi do Miedźna, gdzie powstaje strefa historyczno-rekreacyjna. Duże środki zostaną przeznaczone na plac zabaw w Rębielicach Królewskich (Popów) i boisko treningowe w Przystajni.

W powiecie zawierciańskim środki mają zostać przeznaczone na infrastrukturę parkingową w Kidowie (Pilica). Parking ma powstać również w Górze Włodowskiej (Włodowice). W Woli Libertowskiej (Żarnowiec) ma powstać siłownia plenerowa, a w Centrum (Szczekociny) dofinansowany zostanie monitoring.

Powiat lubliniecki liczyć może m.in. na zagospodarowanie Alei Ks. Michała Brzozy w Lubszy (Woźniki), budowę solarnego oświetlenia w Hucisku i Grojcu (Boronów) czy zagospodarowanie skweru w Ciasnej. Powiat myszkowski to cztery inwestycje, w tym trzy place zabaw w gminie Żarki.

W konkursie ”Inicjatywa Sołecka” złożono w sumie 338 projektów ze 104 gmin, ale część została odrzucona m.in. z powodów formalnych. W 2018 r. w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, który miał podobny charakter, zarezerwowało niespełna 5 mln zł, a województwo postanowiło wesprzeć o ponad 100 projektów więcej niż obecnie.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: BP Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Poniżej lista projektów:
powiat częstochowski
powiat kłobucki
powiat lubliniecki
powiat myszkowski
powiat zawierciański

Miejska TV