Decyzja w sprawie dofinansowania częstochowskiej obwodnicy wciąż nie zapadła

Po zerwaniu umowy z włoskim konsorcjum Salini z winy wykonawcy otwarta pozostała kwestia ukończenia budowy częstochowskiej obwodnicy. Istnieją dwa prawdopodobne wyjścia.

Rozpisany został przetarg dotyczący prac zabezpieczających budowanej obwodnicy Częstochowy, a ściślej odcinka F autostrady A1. Wpłynęły trzy oferty, które znacząco przekraczały zakładany kosztorys. Pierwszym rozwiązaniem byłoby unieważnienie przetargu, co wiąże się jednak ze stratą czasu, który w przypadku tej inwestycji jest bardzo cenny. Wyjściem jest również pozyskanie dodatkowych środków z Ministerstwa Infrastruktury. – W opcji zwiększenia budżetu podpisujemy umowę z wybranym wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę – wyjaśnia Jan Krynicki z GDDKiA. – Z kolei w sytuacji unieważnienia wstrzymujemy się z ponownym ogłoszeniem lub optymalizujemy określone założenia zawarte w postępowaniu, takie jak chociażby zakres prac, warunki przystąpienia, podział ryzyka i inne czynniki wpływające na wysokość ofert, po czym tak szybko jak to możliwe ogłaszamy przetarg ponownie w oparciu o nowa dokumentację.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Do 26 czerwca nie wiadomo, które rozwiązanie ostatecznie zostanie wybrane. Urząd proceduje obecnie możliwość zwiększenia kwoty, ale jednocześnie bierze pod uwagę inne działania. Zapytany przez nas dzisiaj rzecznik Ministerstwa Infrastruktury zauważa, że wniosek w tej sprawie na chwilę obecną nie wpłynął. – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmuje starania, aby inwestycja ta została jak najszybciej oddana do ruchu. Ewentualny wniosek o zwiększenie finansowania dla tego odcinka A1 zostanie rozpatrzony, gdy wpłynie do MI, decyzja w tej sprawie nie zapadła – mówi Szymon Huptyś. Według wstępnych założeń dotyczących przetargu na prace zabezpieczające do końca roku A1 miała być przejezdna. Ministerstwo nie wypowiedziało się, skąd zaczerpnie w razie potrzeby dodatkowe środki oraz czy aktualna jest zapowiedź podpisania umowy z wykonawcą w okresie lata.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: GDDKiA

Więcej: Radni debatowali o częstochowskiej obwodnicy
Więcej: Salini nie zablokuje wyboru nowego wykonawcy obwodnicy Częstochowy. Jest wyrok

Miejska TV