Powiat częstochowski domaga się dofinansowania z Budżetu Państwa zniszczonych w trakcie budowy A1 dróg

Rada Powiatu Częstochowskiego przyjęła stanowisko kierowane m.in. do premiera, w którym domaga się całkowitego dofinansowania odbudowy dróg gminnych i powiatowych zniszczonych w czasie budowy autostrady A1.

Drogi powiatowe, podległe starostwu w Częstochowie, mają długość 588 km, a na tym obszarze znajduje się również 1264 km dróg gminnych. Rada tłumaczy, że pomimo organizacji przejazdu w istniejącym śladzie DK-1 wielu kierowców dla ominięcia zatorów korzysta z dróg lokalnych, których parametry nie są dostosowane do zwiększonego ruchu samochodów, przede wszystkim ciężarowych.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Radni stwierdzili, że nawet niedawno wybudowane połączenia szybko ulegają dewastacji. – Należy nadmienić, że alternatywne do autostrady A-1 drogi gminne i powiatowe wymagają natychmiastowej przebudowy wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych i bezpiecznych skrzyżowań z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Środki na ten cel powinny pochodzić z budżetu państwa – piszą w swoim stanowisku samorządowcy, stwierdzając, że fundusze na ten cel powinny być przewidziane w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad lub w Funduszu Dróg Samorządowych.

27 czerwca radni powiatu częstochowskiego zdecydowali się zwrócić w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, posłów i senatorów z okręgu częstochowskiego, prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów miast i gmin przyległych do odcinka A1.

KR

Miejska TV