Częstochowa nie wytnie ponad siedmiu tysięcy drzew przy DK 1

W projekcie przebudowy alei Wojska Polskiego zinwentaryzowano rosnące tam 7 tys. 134 drzewa. Urząd Miasta Częstochowy informuje, że nie oznacza to wycięcia roślin. Ze względu na kolizję z pracami konieczne będzie usunięcie tylko części drzewostanu.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu poinformował jeszcze w 2017 r., że rozstrzygnął przetarg na największe z zaplanowanych przez miasto w najbliższych latach zadań drogowych, a za ok. 179 mln zł przebudowę alei Wojska Polskiego ma zrealizować w trybie ”zaprojektuj i zbuduj” konsorcjum częstochowskiego Drog-Budu, czeskiej firmy Fiesta-Fišer i spółki Nowak Mosty z Dąbrowy Górniczej.

Według ówczesnych założeń inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca października 2020 r., a zasadnicza część prac budowlanych miała przypadać na lata 2019-2020. Dotyczy to m.in. przebudowy częstochowskiej części DK-1 na odcinku od węzła z aleją Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską, czyli o długości ok. 5,5 km. Na skrzyżowaniu z ulicami Krakowską, Rejtana i Legionów powstaną bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowania. Całkowicie przebudowana zostanie estakada na Rakowie. Wzdłuż DK-1 powstaną też ścieżki rowerowe, wybudowane lub przebudowane zostaną kładki dla pieszych i chodniki. Procedury trwały dłużej, niż zakładano. Dziś wiadomo, że zasadniczy etap prac budowlanych w terenie będzie realizowany w latach 2020-2021.

Urząd Miast Częstochowy poinformował 2 lipca, że trwają prace nad ostatecznym kształtem rozwiązań drogowych i inżynierskich w ramach ww. zadania, a jednym z priorytetów jest ograniczenie koniecznych wycinek drzew. Wszystko ma się rozstrzygnąć dopiero w gotowej koncepcji.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Dotychczasowe opracowanie, które posłużyło pozyskaniu funduszy z budżetu Unii Europejskiej, a także zostało wykorzystane w postępowaniu przetargowym, to przygotowany w marcu 2016 r. Program Funkcjonalno–Użytkowy, w ramach którego powstała część dotycząca zagospodarowania zieleni. Opracowanie zawiera lokalizację i inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów na odcinku pasa drogowego podlegającego przebudowie, w tym 7 tys. 134 drzewa różnych gatunków oraz 2,49 ha krzewów.

Według Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu przy aktualnych założeniach należałoby usunąć 308 drzew, w ramach rekompensaty sadząc nowe rośliny. Ostateczna liczba drzew i krzewów podlegających wycięciu oraz liczba i rodzaj drzew i krzewów nasadzonych będzie przedmiotem Projektu Zagospodarowania Zielenią opracowanego na etapie Projektu Budowlanego. Ta liczba ma się jednak istotnie nie różnić od powyższego wyliczenia. Zachowanie w mieście drzewostanu służy przede wszystkim mieszkańcom, ponieważ w letnich, słonecznych miesiącach zmniejsza uciążliwość poruszania się po mieście.

KR
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

Miejska TV