Maturzyści z powiatu częstochowskiego wypadli najgorzej w województwie

Według wstępnych wyników egzaminów maturalnych czterech na pięciu absolwentów otrzymało pozytywny wynik. W naszym regionie najlepiej poradzili sobie młodzi ludzie z powiatów kłobuckiego oraz lublinieckiego. Maturzyści z powiatu częstochowskiego wypadli najgorzej w województwie.

W maju tego roku przystąpiło do matur w sumie ćwierć miliona tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, czyli liceów ogólnokształcących i techników. Były to egzaminy w części ustnej, z języka polskiego oraz wybranego nowożytnego języka obcego, oraz w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Obowiązkowo odbyły się też sprawdzany ze znajomości języka mniejszości narodowej oraz matury na poziomie rozszerzonym. Egzamin dojrzałości w skali kraju zdał co piąty absolwent, natomiast nieliczni nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Oznacza to również brak prawa przystąpienia do poprawki w sierpniu. Pełne tegoroczne wyniki będą dostępne dopiero 11 września 2019 r.

W województwie śląskim swoich kompetencji dowodziło prawie 27 tys. tegorocznych absolwentów, a egzamin zdało dokładnie czterech na pięciu. Pozytywny wynik częściej otrzymywali licealiści niż byli uczniów techników. Więcej niż jednego przedmiotu nie zaliczyło dokładnie 1849 zdających, czyli w sumie 7 proc. uczniów.

[huge_it_slider id=”1″]

 

W całym województwie najsłabiej wypadł powiat częstochowski. Tylko 53,23 proc. maturzystów z tego rejonu otrzymało wynik pozytywny. Z powodu niewielkiej liczby zdających, jest to zaledwie 33 młodych ludzi. Odbiega to znacznie od wyników w całym regionie. Matury zdało bowiem w powiecie kłobuckim aż 91,21 proc. przystępujących do egzaminu. W lublinieckim – 86,93, w Częstochowie – 80,10, w zawierciańskim – 72,42, w myszkowskim – 68,89.

W przypadku liceów ogólnokształcących najlepiej w województwie zaprezentowali się młodzi ludzie z powiatu kłobuckiego (92,02), a najmniej osób uzyskało pozytywny wynik w powiecie częstochowskim (56,82). Podobnie miała się sprawa w technikach. Najwięcej młodych ludzi poradziło sobie z maturami w powiecie kłobuckim (89,47) i lublinieckim (87,26). Egzamin zdała też prawie połowa absolwentów z powiatu częstochowskiego (44,44).

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Więcej: Egzamin maturalny 2019 w województwie śląskim. Wyniki egzaminu w powiatach i gminach
Więcej: Wykaz szkół w województwie śląskim oraz wyników egzaminu w szkołach (arkusz MS Excel)

Miejska TV