Rząd przeznaczy środki na dokończenie prac przy obwodnicy Częstochowy

Budowa odcinka F autostradowej obwodnicy Częstochowy przedłużała się, a kontrakt z wykonawcą został zerwany. Przetarg dotyczący prac zabezpieczających zmierza do finału.

Minister Infrastruktury wydał zgodę na zwiększenie wartości kosztorysowej budowy A1 między Rząsawą a Blachownią o niespełna 400 mln zł. Umożliwi to kontynuowanie postępowania przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 29 kwietnia br. urząd odstąpił od umowy z konsorcjum firm z Salini Polska jako liderem, ponieważ nie realizowało prac objętych kontraktem. Włosi m.in. nie regulowali płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Głowna Dyrekcja nie zdecydowała się na rozpisanie zwykłego przetargu, lecz na wybór wykonawcy prac zabezpieczających w trybie negocjacji bez ogłoszenia, czyli zaproszenie wybranych firm. To skraca czas, jaki jest potrzebny na dokończenie inwestycji. 27 maja urząd wysłał zaproszenia do składania ofert. W międzyczasie spółka Salini Polska próbowała temu przeszkodzić, zwracając się do Krajowej Izby Odwoławczej. 31 maja orzeczono jednak, że odwołanie zostaje oddalone. Pozostałe fragmenty A1 powstają bez istotnych opóźnień. Prace na odcinku Blachownia – Zawodzie mają zakończyć się w lipcu, a między Zawodziem i Woźnikami oraz między Woźnikami i Pyrzowicami według zapowiedzi w sierpniu.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Środki przewidziane przez GDDKiA na dokończenie prac przy częstochowskiej obwodnicy były niższe, niż życzyli sobie oferenci. 5 lipca władze poinformowały, że ”z uwagi na kluczowe położenie tego odcinka A1 i jego strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym całej południowej Polski, Minister Infrastruktury zaakceptował wzrost wartości zadania, kierując się przede wszystkim względami społecznym i gospodarczymi. Analizy ekonomiczne wykazały, że roczne straty społeczne, wynikające z opóźnienia budowy A1, są szacowane na ok. 225 mln zł. Pomimo wzrostu wartości kontraktu, kwota na jego realizację jedynie o ok. 13% przekroczy kosztorys GDDKiA z 2015 roku”.

Ponadto, według deklaracji, minister zobowiązał Główną Dyrekcję do podjęcia wszelkich kroków prawnych dla odzyskania środków pochodzących z kar umownych za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy oraz gwarancji bankowych.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Ministerstwo Infrastruktury

Miejska TV