Strabag i Budimex zostały wybrane do kontynuowania prac na odcinku F autostrady A1

Z dużym prawdopodobieństwem przed końcem lata wznowione zostaną prace przy autostradowym odcinku F częstochowskiej obwodnicy. GDDKiA wybrała kontynuatora prac.

5 lipca Zarząd Budimeksu poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę na kontynuację prac na odcinku między węzłem Rząsawa a węzłem Blachownia w zakresie robót zabezpieczających. Wartość przyszłej umowy to ponad 353 mln zł netto, a propozycja konsorcjum została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym. Również 5 lipca GDDKiA potwierdziła nam, że wybrała właśnie tę ofertę.

GDDKiA stwierdza, że ”zgodnie z założonym harmonogramem (przy braku odwołań) w sierpniu podpiszemy umowę z wykonawcą. Prace zabezpieczające planowane są do zakończenia najpóźniej 15 listopada 2019 r. Przed dopuszczeniem do ruchu konieczne będzie jeszcze wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót”. To może zapowiadać, że historia budowy A1 nie jest zamknięta. Prace zabezpieczające przewidują mimo to położenie nawierzchni. Według deklaracji urzędu, rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe przed końcem sierpnia.

[huge_it_slider id=”1″]

 

W wyniku prowadzonych negocjacji najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia jako liderem. Partnerami są Budimex S.A z Warszawy oraz BUDPOL Sp. z o.o. z Częstochowy. Firmy chciały się podjąć zadania za ok. 434,5 mln zł brutto, zadeklarowały skrócenie terminu realizacji o jeden miesiąc i przedłużenie okresu gwarancji jakości nawierzchni z betonu cementowego o pięć lat.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: GDDKiA

Więcej: Rząd przeznaczy środki na dokończenie prac przy obwodnicy Częstochowy

Miejska TV