Promocja strażaków w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Dla absolwentów dziennego studium aspirantów zakończył się prawie dwuletni pobyt w Centralnej Szkole PSP. Ten czas poświęcili na kształcenie i zdobycie odpowiednich umiejętności. Brali już udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

5 lipca na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XXI turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą św. na Jasnej Górze, w której udział wzięła m.in. kadra szkoły, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Do promocji przystąpiło 88 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów PSP oraz 176 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, w tym sześć kobiet. Było to zwieńczenie dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz przygotowanie w zawodzie technika pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci brali już udział w akcjach jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Są wśród nich zawodnicy sportów pożarniczych, sportów wytrzymałościowych, ale również innych dyscyplin, honorowi krwiodawcy, dawcy szpiku kostnego oraz uczestnicy akcji charytatywnych.

KR
Fot.: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Miejska TV