Dofinansowanie zatrudnienia niań oraz dodatkowe miejsca w częstochowskim żłobku

Częstochowski samorząd prowadzi projekt ”Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”. Zakwalifikowane do projektu rodziny otrzymają dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani oraz przygotowano dla nich dodatkowe oddziały w żłobku.

Do 19 lipca trwa rekrutacja w trzeciej edycji projektu ”Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”. Grupa docelowa to 43 osoby powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka do trzeciego roku życia. – To odpowiedź na sygnały od pracodawców, którzy zwracali uwagę na przedłużającą się nieobecność pracowników, którzy zostawali w domu, nie mając możliwości zapewnienia innej opieki swoim dzieciom – powiedział Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Dla 30 dzieci projekt przewiduje zapewnienie opieki niań, natomiast miejsce w dwóch dodatkowych oddziałach Żłobka Miejskiego ”Reksio” znajdzie 13 najmłodszych częstochowian. Tam będą mieli zapewnioną dwa razy w tygodniu edukację wczesnodziecięcą, czyli zajęcia z rytmiki i języka angielski, oraz wsparcie specjalistyczne, czyli zajęcia z logopedą. Wcześniej pomieszczenia w budynku żłobka przy al. Armii Krajowej zostaną specjalnie dla nich dostosowane i wyposażone. Miasto czeka obecnie na zgłoszenia od rodziców, prowadzony jest również nabór ofert do bazy niań.

Projekt ”Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” jest realizowany od maja 2019 r. do grudnia 2020 r. Cała jego wartość to ponad 2 mln 250 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie prawie 2 mln zł. Zrefundowanych zostanie 85 proc. kosztów zatrudnienia niań. Opieka nad dzieckiem będzie mogła trwać najwyżej rok, przy czym maksymalna wartość refundacji to 3 400 zł na miesiąc, w przypadku przepracowania przez nianię 200 godzin po stawce maksymalnej 20 zł za godzinę brutto. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy (BIP/Tablica ogłoszeń), ze strony fe.czestochowa.pl, za pośrednictwem strony zlobek.ids.czest.pl, a także w pokoju 407 Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląska 11/13.

KR

Miejska TV