Zabytkowy mur przy głównym częstochowskim dworcu ma zostać odbudowany

Zabytkowy mur przy ulicy Piłsudskiego w Częstochowie został w większości wyburzony. Zgodnie z wcześniejszymi planami miał oddzielać budowany przy peronach parking od ulicy. Pozostałość po dworcu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej będzie chroniona jako zabytek.

Działające w Częstochowie organizacje, zajmujące się ochroną historii i estetyki miasta oraz środowiska naturalnego, wystąpiły do władz wojewódzkich o zachowanie fragmentu muru przy dworcu PKP. Wyburzenie przeszło wiekowego odgrodzenia było związane z budową węzłów przesiadkowych. Dawniej okolice ulicy Piłsudskiego były wizytówką miasta, ponieważ znajdowało się tam wyjście z głównego częstochowskiego dworca kolejowego, skąd podróżni docierali m.in. w Aleje. Z planów obecnych inwestycji wynika, że tak może być ponownie.

[huge_it_slider id=”1″]

 

16 lipca częstochowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Częstochowski Alarm Smogowy otrzymały zapewnienie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, że w planach jest wpisanie oryginalnej części muru do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jednocześnie wyjaśniono między innymi, że nadzór budowlany wydał nakaz rozbiórki, opierając się na ekspertyzie z grudnia 2018 r., według której stan odgrodzenia nie był dobry.

Pozostała część muru ma być naprawiona, a zgodnie z deklaracją MZDiT w Częstochowie wyburzona część ma zostać odtworzona ”w trwałej technologii z zachowaniem wizualnego charakteru oryginału poprzez zastosowanie analogicznych materiałów wykończeniowych i sposobu ich ułożenia”. Inaczej mówiąc, pozostałości po Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej mają przetrwać, a ulica Piłsudskiego po zakończeniu inwestycji, takich jak budowa węzła oraz domniemana przebudowa dworców kolejowego oraz autobusowego, powinna wyglądać jak wcześniej.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Krzysztof Rygalik

Więcej: Pozostałości muru przy ulicy Piłsudskiego prawdopodobnie będą chronione jako zabytek
Więcej: Powstanie nowy dworzec w Częstochowie?

Miejska TV