Sara odeszła na emeryturę. Pies pełnił służbę w częstochowskiej komendzie

Sara patrolowała ulice Częstochowy i powiatu. Poszukiwała osób zaginionych, tropiła przestępców po śladach zapachowych i zapewniała bezpieczeństwo podczas masowych imprez.

Po sześciu latach służby policyjny pies odszedł na emeryturę. Od 2013 r. Sara wiernie służyła swojemu przewodnikowi asp. Tomaszowi Powązce w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. Z uwagi na stan zdrowia i konieczność leczenia, zajmie się nią teraz jej dotychczasowy opiekun, u którego zamieszkała.

Sara w trakcie wizyt w szkołach i przedszkolach zachwycała swoim posłuszeństwem. Jednak pomimo łagodnej natury, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia swojego opiekuna potrafiła obezwładnić agresora.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Psy w policji odgrywają bardzo ważną rolę. Ze względu na dobrze rozwinięty zmysł węchu wykorzystywane są podczas wielu różnych działań. Oprócz tropienia sprawców przestępstw biorą udział w poszukiwaniach osób zaginionych oraz wykrywania narkotyków czy materiałów wybuchowych.

KR
Fot.: Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Miejska TV