Drzewa przy ulicy Wieluńskiej nie zostaną wycięte

W okolicy Rynku Wieluńskiego w Częstochowie pojawiły się oznaczenia na drzewach. Nie oznacza to, że rośliny zostaną wycięte, a mieszkańcy spacerować będą w pełnym słońcu.

Rosnące wzdłuż ulicy Wieluńskiej drzewa zostały oznaczone numerami, naniesionymi zieloną farbą. W związku z wycinką drzew, jakie są prowadzone w trakcie choćby prac drogowych, nasunęło się pytanie, czy skutkuje to wycięciem roślin w tym rejonie.

Wynika to jednak z ”przeprowadzanego przeglądu zadrzewienia”, którego konsekwencją mają być cięcia w koronach drzew. – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta obiecał przeprowadzenie takiego przeglądu oraz zabiegów pielęgnacyjnych w piśmie skierowanym do mieszkańców i właścicieli lokali przy ulicy Wieluńskiej, domagających się wymiany starych drzew na młode o mniejszych koronach – informuje Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu. Prace mają służyć m.in. poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Obecnie do 13 sierpnia do usunięcia wskazano dwa głogi. Powodem jest przede wszystkim ich stan zdrowotny, a zostaną wycięte po uzyskaniu stosownej decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ostatecznie drzewa nie znikną z tej okolicy, nie będzie również konieczne stosowanie nowych, zastępczych nasadzeń. Według deklaracji Urzędu Miasta, mieszkańców poinformowano, że szersza wymiana drzew przy ulicy Wieluńskiej może być rozważana jedynie w przypadku całościowej odnowy tej arterii.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Miejska TV