To oni wystartują z list Prawa i Sprawiedliwości!

W okręgu częstochowskim z list kandydatów Prawa i Sprawiedliwości z czołowych miejsc startują obecni parlamentarzyści. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października.

W wyborach do Senatu RP kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie, mieście na prawach powiatu, będzie Artur Warzocha. W przeszłości pracował m.in. jako nauczyciel akademicki, ma również doświadczenie jako radny miejski i wojewódzki, a także pracownik Najwyższej Izby Kontroli. W regionie znajdują się dwa jednomandatowe okręgi wyborcze do wyższej izby Parlamentu. Wyborcy mieszkający w powiatach częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim i myszkowskim zdecydowali się cztery lata temu powierzyć mandat Ryszardowi Majerowi, który stara się o reelekcję. Senator ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, był radnym w województwie i rodzimej Częstochowie.

W okręgu częstochowskim jedynką w kampanii do Sejmu będzie ponownie Szymon Giżyński, który stwierdza, że nasze miasto ma podstawowe znaczenie dla narodowej tożsamości wszystkich Polaków. Kandydat jako wielokrotny poseł reprezentuje w Parlamencie właśnie Częstochowę. – Miejsce na polskiej mapie, obszar, który ma ambicje. Jednocześnie wszelkie przesłanki, żeby zostać i funkcjonować jako jeden z najważniejszych ośrodków cywilizacyjnych w kraju – mówił w czasie katowickiej konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ugrupowanie zapowiedziało m.in. powstanie województwa częstochowskiego.

Prawo i Sprawiedliwość zamierza kontynuować programy społeczne, takie jak Dobry Start, ale kłaść również nacisk na rozwój gospodarczy, w tym obszarów wiejskich i przemysłu. Z drugiej pozycji na liście startuje Lidia Burzyńska, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz pedagog, w obecnej kadencji po raz pierwszy zasiadająca w Sejmie, która stwierdza, że cztery lata rządów Zjednoczonej Prawicy zdecydowanie polepszyło jakość życia Polek i Polaków. – Wsłuchiwaliśmy się w głosy każdego mieszkańca. I tej małej ojczyzny, i tej większej. Prospołeczne programy są nastawione na poprawę jakości życia przeciętnej rodziny i przeciętnego człowieka – mówi parlamentarzystka. Za przykład daje program 500 plus, dzięki któremu od 1 kwietnia 2016 do końca grudnia 2018 r. częstochowskim rodzinom przekazano ponad 287 mln 478 tys. zł. W tym samym okresie do mieszkańców Blachowni trafiło ponad 19 mln 981 tys. zł.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Lidia Burzyńska zauważa, że obecne władze odstąpiły od wspierania wyłącznie dużych ośrodków. – Zrównoważony rozwój naszego kraju to między innymi Fundusz Dróg Samorządowych, dzięki któremu szereg dróg, zarówno gminnych, jak i powiatowych, otrzymało dofinansowanie, czy chociażby przekształcenie Akademii im. Jana Długosza w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – stwierdza. Praktykę obecnych rządów określa jako kierowaną na poprawę funkcjonowania państwa i zapewnienia mieszkańcom godnych warunków istnienia. Z pozycji trzeciej kandyduje związany z powiatem myszkowskim Mariusz Trepka, który wszedł do Parlamentu w 2018 r., zastępując Konrada Głębockiego.

Andrzej Gawron pochodzi natomiast z powiatu lublinieckiego. Według posła Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że można być w polityce wiarygodnym oraz że obietnice w kampanii wyborczej to nie puste hasła i deklaracje. – Moja pierwsza poselska kadencja to wytężona praca dla pełnej realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyłem doświadczenie, które w przypadku ponownego wyboru będzie można jeszcze lepiej wykorzystać. Jako członek Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej prowadziłem prace legislacyjne dotyczące wielu istotnych ustaw. Obowiązki poselskie dzieliłem na te dotyczące pracy w Sejmie RP, jak i na te, które dotyczyły spraw regionu oraz spraw zgłaszanych indywidualnie przez mieszkańców – mówi. Jako współtwórca i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych Andrzej Gawron stwierdza, że skutecznie zabiegał o utrzymanie w sieci placówek mniejszych szpitali, m.in. Szpitala Powiatowego w Kłobucku, a zespół wypracował stanowisko, które poddaje ministerstwu konkretne rozwiązania problemu braku kadry medycznej. – Innym aspektem moich działań było skuteczne wspieranie rozwoju naszych gmin. Tutaj można wymienić chociażby sprawę Funduszu Dróg Samorządowych, ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych czy moje interwencje poselskie blokujące bezprawne składowanie odpadów. Nie zapominałem w trakcie mijającej kadencji o strażakach, moja indywidualna poprawka do budżetu w 2018 r. skierowała do OSP powiatu kłobuckiego dodatkowe 100 tys. zł. To tylko kilka wybranych, konkretnych działań, które nadal chcę podejmować – dla Polski, dla regionu, dla Was – zapewnia.

Kolejne osoby startujące z listy Prawa i Sprawiedliwości to Monika Fajer, Piotr Derejczyk, kierująca Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Anna Kaptacz, Tomasz Maj i Łukasz Lange. Z dziesiątej pozycji o aprobatę wyborców stara się częstochowski radny Porozumienia Paweł Ruksza. Listę 28 okręgu wyborczego do Sejmu RP zamykają Magdalena Pietrulewicz, Danuta Służałek, Andrzej Sowa oraz Urszula Zaleska.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Miejska TV