Firmy inwestujące w częstochowskich strefach ekonomicznych mogą otrzymać ulgi

Pracodawcy inwestujący na terenach specjalnych stref ekonomicznych w Częstochowie będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości. Warunkiem jest zaoferowanie nowo zatrudnionym osobom przynajmniej trzykrotnej płacy minimalnej.

Ulgi będą dostępne dla inwestorów, którzy w nowo utworzonych miejscach pracy na położonych w Częstochowie terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych będą oferować wynagrodzenie równe przynajmniej 300 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Taką uchwałę przyjęli w trakcie sierpniowej sesji radni. – Biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę na rynku pracy oraz zwiększenie jakości miejsc pracy tworzonych ze wsparciem Miasta Częstochowy, proponuje się podniesienie progu wynagrodzenia wymaganego na nowo utworzonych miejscach pracy – uzasadniono projekt. Magistrat stwierdza, że oferowane wysokie wynagrodzenie jest jednym z najważniejszych atutów firm starających się o chętnych do pracy w sytuacji, gdy ci mogą coraz częściej wybierać wśród wielu korzystnych ofert zatrudnienia. Miejskie ulgi mają sprzyjać konkurencyjności terenów SSE w Częstochowie, natomiast bardzo niskie bezrobocie i popyt na fachowców pozwala na wprowadzenie tego rodzaju regulacji.

Dotychczas o ulgi mogli ubiegać się pracodawcy, którzy – tworząc nowe miejsca pracy – na start oferowali przynajmniej 150 proc. minimalnego wynagrodzenia. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w SSE w dotychczasowym brzmieniu została podjęta w 2015 r. Była przedłużana dwa razy, a obecnie obowiązuje do końca przyszłego roku.

KR
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

[huge_it_slider id=”1″]

 

Miejska TV