Sąd wyjaśnia, dlaczego częstochowskie przedszkolaki dostaną punkty za szczepienia

Jest to decyzja o bardzo poważnych skutkach. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Dla częstochowskich przedszkoli będzie to oznaczało zmiany w zasadach rekrutacji.

WSA w Gliwicach podjął decyzje w sprawie skargi, jaką złożyły władze Częstochowy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Sprawa ma swój początek lata temu, natomiast obecne postanowienie dotyczy uchwały Rady Miasta ze stycznia 2019 r. W procesie rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ustalono nowe kryteria, w których dodatkowe punkty miały być przyznawane w sytuacji, kiedy dziecko podlega szczepieniom ochronnym lub z powodów zdrowotnych jest z tego zwolnione.

Zostało to zakwestionowane przez wojewodę, ale uchwała częstochowskich radnych najprawdopodobniej będzie jednak obowiązywać. Skarga Częstochowy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła 10 maja. Wyrok zapadł natomiast 6 sierpnia. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze, a na początku września udostępnione zostało pisemne uzasadnienie, czyli sędziowie wyjaśnili, dlaczego zapadły właśnie takie decyzje.

Wojewoda zwracał uwagę m.in. na to, że osoby przebywające na terytorium kraju mają obowiązek do poddawania się szczepieniom ochronnym i Częstochowa nie ma podstaw, aby o tym dodatkowo decydować; dzieci nie będą równo traktowane w czasie rekrutacji; istnieje zakaz przetwarzania danych wrażliwych, jakimi są informacje o odbytych obowiązkowych szczepieniach. Gmina posiada pewną dowolność w ustalaniu zasad rekrutacji i decydowaniu, którzy kandydaci będą przyjmowani do przedszkoli publicznych w pierwszej kolejności, ale w ograniczonym zakresie.

Miasto tymczasem zwracało uwagę m.in. na to, że wprowadzając dodatkowe kryterium dla przyszłych przedszkolaków zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom, co według Częstochowy ”jest dobrem wyższym niż zapewnienie potrzeb dziecka i jego rodziny”; miejskie placówki tylko preferują szczepionych kandydatów, a nie zabraniają starać się o przyjęcie wszystkim; rodzic lub opiekun składać ma tylko oświadczenie dotyczące szczepień.

Sędziowie zwrócili uwagę na szereg spraw. Przykładem jest udostępnienie placówce informacji o szczepieniach, co będzie wymagane, podobnie jak udostępnia się szereg innych danych, łącznie z adresem czy numerem telefonu. Sąd zauważył, że do publicznej wiadomości podawane są tylko wyniki postępowania rekrutacyjnego. Poza tym punkty możliwe do zdobycia za złożenie oświadczenia nie przesądzają o przyjęciu do przedszkola. Stwierdzono też, że preferowanie szczepionych dzieci nie dyskryminuje ich, ponieważ jest to obowiązek obejmujący wszystkich mieszkańców kraju. Sąd zaakcentował, że spośród różnych kryteriów przyjęć do częstochowskich placówek wojewoda kwestionuje tylko to, które dotyczy szczepień. Wprowadzone w naszym mieście zmiany są wiec zgodne z prawem.

Bliskie pewności jest obowiązywanie przepisów w obecnym kształcie. Najwięcej punktów według nowych zasad ma otrzymać dziecko, którego rodzic pracuje, uczy się lub jest samotny. Prawie równie istotne będą odbyte szczepienia. Decyzje dotyczą placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa, nie prywatnych przedszkoli, wciąż też nie trzeba będzie udowadniać, iż dziecko odbyło szczepienia. Dodatkowe punkty również w tym roku wprowadzały inne miasta, np. Katowice. Procedowane przez władze samorządowe zmiany są związane z ruchem antyszczepionkowym. W 2016 r. stwierdzono ponad 120 odmów szczepień w Częstochowie, w 2017 r. – ponad 300, a w 2018 r. – ponad 350.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Więcej: Wyrok WSA w Gliwicach

[huge_it_slider id=”1″]

 

Miejska TV