Istniały cztery wyjścia w sprawie częstochowskiej Huty. Związkowcy zapowiedzieli pikietę

Działające w Hucie Częstochowa związki zawodowe zapowiadają manifestację przed Sądem Rejonowym, który na wniosek zarządu ISD ogłosił upadłość zakładu. Przedsiębiorstwo przynosiło stratę od 2015 roku.

Z dniem 5 września sąd ogłosił upadłość ISD Huty. Stało się tak zgodnie z wolą zarządu, który 28 czerwca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a w sprawie wyznaczony został tymczasowy nadzorca sądowy dla zbadania sytuacji finansowej firmy. Modyfikacja wniosku wpłynęła 28 czerwca. Dotyczyła ogłoszenia upadłości i zatwierdzenie warunków sprzedaży na rzecz Sunningwell International Polska. To nie wszystko. Tego samego dnia wniosek o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie pre-packu złożył Corween Investments, a do tego z ofertą zakupu i dzierżawy wystąpił Cognor Holding. Mimo to Sąd Rejonowy w Częstochowie zdecydował się na inne rozwiązania.

Dlatego sześć działających w Hucie związków zawodowych zapowiedziało, że 9 września o 9:00 rano odbędzie się pod siedzibą Wydziału Gospodarczego przy ul. Żwirki i Wigury manifestacja. W tym czasie wymiar sprawiedliwości ma podjąć decyzje w sprawie dzierżawy zakładu, trudno jednak zwięźle wyjaśnić, jakie są cele przedstawicieli hutników.

5 września związki wydały oświadczenie, w którym stwierdziły, że popierają przejęcie zakładu przez potencjalnych inwestorów. – Stojąc w obliczu zwykłej likwidacji jesteśmy zszokowani tym, jaki rozmiar społecznej tragedii może się rozegrać. Syndyk nie ma żadnych zobowiązań wobec pracowników – wręcz przeciwnie, może zwolnić każdego bez oglądania się na jakiekolwiek reguły ochronne. Jeżeli zdecyduje się na zwolnienie prawie całej załogi aby zminimalizować koszty likwidacji, ziści się najczarniejszy scenariusz – widnieje w piśmie związkowców. Kierownicy organizacji pracowniczych zapowiedzieli jednocześnie protest.

Ogłoszenie upadłości było poprzedzone wieloletnim procesem obumierania zakładu. Przedsiębiorstwo przynosiło stratę od 2015 r., a w maju 2019 Przemysłowy Związek Donbasu wstrzymał produkcję. Potrzebny był więc nowy inwestor. W kontekście pojawiających się na horyzoncie potencjalnych właścicieli często wymieniano procedurę pre-pack, którą popierają związkowcy.

Na to sąd nie przystał, ale wyjaśnił swoje stanowisko. Zwrócił uwagę, że przy tej procedurze jest możliwe wycofania się nabywcy ze złożonej oferty w każdej chwili bez żadnych konsekwencji. To nie gwarantuje, że częstochowska Huta przetrwa. Aby zachować miejsca pracy, należy wznowić produkcję.

Sąd miał mieć cztery wyjścia: pre-pack na rzecz Sunningwell International Polska, pre-pack na rzecz Corween Investments, ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych i wyznaczenie syndyka, a na koniec oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości po stwierdzeniu, że brak jest środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. – Ostatnie rozwiązanie oznaczałoby koniec dla działalności Huty Częstochowa – zakomunikował sędzia Dominik Bogacz, rzecznik częstochowskiego Sądu Okręgowego.

Sąd miał skupić się na wybraniu opcji, która pozwoli firmie przetrwać. Zwrócił m.in. uwagę, że Sunningwell ma 5 tys. zł kapitału zakładowego, nie ma za to doświadczenia na rynku stali i nie udowodnił, że posiada środki na zakup Huty. Wymiar sprawiedliwości zdecydował się więc na ogłoszenie upadłości i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, co zdaniem sądu dalej nie wyklucza szybkiej sprzedaży.

Zakłada się, że produkcja w Hucie będzie wznowiona w październiku. – Ze stanowiska tymczasowego nadzorcy sądowego, jak i pisma związków zawodowych wynikało, że sytuacja huty jest dramatyczna, brak jest środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników. Z tych względów Sąd w dniu 4/09/2019 r. podjął decyzję, która umożliwiała syndykowi zainicjowanie działań związanych z uruchomieniem dla pracowników środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – poinformował 6 września SO w Częstochowie.

9 września zostaną wysłuchani oferenci, którzy są zainteresowani dzierżawą ISD Huty Częstochowa. Mają m.in. przedstawić informację co do przewidywanej wielkości zatrudnienia pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Jak wynika z informacji przekazanych przez syndyka, przejęciem Huty są zainteresowane Sunningwell International Polska, Cognor Holding S.A., SHS Stahl Holding Saar z Niemiec. Prawdopodobne koszty uruchomienia jesienią produkcji to 60–80 mln zł, a biegły sądowy oszacował wartość przedsiębiorstwa w sumie na 230 mln zł.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Więcej: Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił upadłość ISD Huty

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV