Dwie firmy zainteresowane wydzierżawieniem Huty Częstochowa

Sąd wyraził zgodę na wydzierżawienie częstochowskiej Huty. Starają się o to dwie firmy. Dzierżawa ma zapewnić ponowne uruchomienie produkcji.

W postępowaniu upadłościowym dotyczącym częstochowskiej Huty zapadła decyzja o ogłoszeniu upadłości zakładu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa. Zdaniem sądu jest to najbardziej prawdopodobna droga, aby wznowić produkcję, zachować miejsca pracy oraz przede wszystkim zapewnić Hucie przetrwanie. Innego zdania są zatrudnieni, którzy skupiają się w sześciu związkach zawodowych.

”Wysoki sądzie zabrałeś nam pieniądze”. ”Chcemy pracować kończcie negocjować”. ”Chcemy inwestora nie likwidatora”. 9 września przed siedzibą Sądu Rejonowego w Częstochowie pod takimi hasłami odbyła się pikieta związkowców. Demonstracja nie była liczna, zwłaszcza że wcześniej, jak wynika ze zgłoszenia zgromadzenia, zakładano, że w tym miejscu znajdzie się ok. 800 osób. W pikiecie przeszkadzał również deszcz. W tym czasie w budynku sądu odbyło się wysłuchanie zainteresowanych zawarciem umowy dzierżawy ISD Huty.

Potencjalni inwestorzy mieli przedstawić swoje oferty, wraz z udowodnieniem, że posiadają możliwość uruchomienia produkcji oraz niezbędne środki finansowe. – W posiedzeniu wzięli udział również syndyk, po stronie upadłego – Prezes Zarządu i Główna księgowa, a nadto w charakterze publiczności siedem osób reprezentujących związki zawodowe Huty, którym sędzia-komisarz zezwoliła na zadawanie pytań dotyczących spraw pracowniczych i socjalnych – poinformował rzecznik częstochowskiego Sądu Okręgowego sędzia Dominik Bogacz.

Propozycje przedstawili Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju oraz Sunningwell International Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Corween Investments, który działa w ramach Liberty Group, nie złożył oferty dzierżawy Huty, co jest środkiem do jej późniejszego przejęcia. Sędzia-komisarz zgodziła się bowiem na wydzierżawienie przedsiębiorstwa na 12 miesięcy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu dla dzierżawcy, którego wybrać ma syndyk. Te działania wymiaru sprawiedliwości zmierzają według deklaracji do uruchomienia produkcji w październiku tego roku, co ma istotne znaczenie dla zachowania miejsc pracy. Z początkiem września ISD Huta Częstochowa zatrudnia ok. 1180 osób.

Edycja:

Chiński inwestor najpewniej przejmie częstochowską Hutę. Syndyk wybrał Sunningwell International Polska jako przyszłego dzierżawcę. Umowa nie została podpisana, lecz prawdopodobnie nastąpi to do końca bieżącego tygodnia, tzn. 13 września. Tymczasem 11 września syndyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Więcej: Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił upadłość ISD Huty
Więcej: Istniały cztery wyjścia w sprawie częstochowskiej Huty. Związkowcy zapowiedzieli pikietę

[huge_it_slider id=”1″]

 

Miejska TV