Ile ofert wpłynęło w sprawie stadionu przy Limanowskiego?

W tym roku ogłoszony został przetarg, którego celem jest przebudowa i rozbudowa stadionu dla grającego w Ekstraklasie Rakowa. Termin składania ofert był dwukrotnie wydłużany.

Przetarg dotyczący obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie miał wyznaczony sierpniowy termin składanie ofert. Miasto otrzymało szereg zapytań od wykonawców i przesunęło tę datę o trzy tygodnie do 10 września. Wcześniej jednak ponownie przesunięto datę składania propozycji. Tym razem termin został ostatecznie wyznaczony na 24 dzień tego miesiąca.

Jak wiele ofert zostało złożonych dotychczas, czyli do czasu wcześniej wyznaczonego terminu? Magistrat wyjaśnia, że takie informacje są przekazywane w momencie ich otwarcia, które ma nastąpić właśnie 24 września. – Termin składania ofert musiał zostać przedłużony, ponieważ do specyfikacji przetargowej wpłynęło w sumie 213 pytań od potencjalnych oferentów, a odpowiedzi na ostatnie (chronologicznie) 90 pytań wraz z 11 załącznikami zostały opublikowane w BIP 5 września. Odpowiedzi te bazują oczywiście w dużej mierze na informacjach dostarczanych przez autorów dokumentacji wykonawczej inwestycji – stwierdza Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu muszą więc mieć stosowny czas, aby zapoznać się z tymi odpowiedziami wraz z załącznikami i uwzględnić je w przygotowanej ofercie przetargowej. Przedłużenie terminu w takiej sytuacji wynika z zapisów ustawy o zamówieniach publicznych – dodaje. Zdaniem władz samorządowych brak takiej decyzji prawdopodobnie skutkowałby protestami, a konsekwencją w takim przypadku mogłoby być jeszcze większe przedłużenie postępowania przetargowego.

W dniu otwarcia ofert będzie również znana kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję. Inaczej mówiąc, będzie wiadomo, jakie dokładnie środki miasto zamierzało przeznaczyć na stadion dla RKS-u. Zgodnie z zapowiedziami koszt modernizacji obiektu to niespełna 40 mln zł.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Więcej: Rozpoczął się przetarg w sprawie przebudowy i rozbudowy stadionu Rakowa
Więcej: Znowu przedłużono termin składania ofert w sprawie stadionu Rakowa

[huge_it_slider id=”1″]

 

Miejska TV