Cztery miliony złotych na ulice Łódzką i Artyleryjską w Częstochowie

Dofinansowanie dla dwóch częstochowskich ulic z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie ponad 4 mln zł. Obecnie trwają prace na ul. Łódzkiej. Przetarg na modernizację ul. Artyleryjskiej ma zostać rozstrzygnięty.

Na przebudowę ul Łódzkiej resort przeznaczy ok. 1,5 mln zł dofinansowania. Całkowity koszt zadania zamyka się natomiast w kwocie 3,5 mln zł. Z uzyskanych środków dofinansowana będzie też modernizacja ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej. Nie nastąpiło jeszcze w tej sprawie rozstrzygnięcie drugiego przetargu, ale planowane dofinansowanie to ok. 2,6 mln zł.

Mierzący ponad 905 metrów odcinek ul. Łódzkiej jest obecnie odnawiany od skrzyżowania z ul. Poleską do ronda 7. Dywizji Piechoty. Szerokość jezdni wyniesie 5,5 m. Fragment od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej zyska nowy chodnik. Powstają także zjazdy, przejścia dla pieszych oraz wyremontowane zostaną rowy. Wyniesione zostaną powierzchnie skrzyżowań z ulicami Wawrzynowicza, Elsnera i Małopolską.

Pojawi się nowe oznakowanie pionowe, poziome oznakowanie przejść dla pieszych oraz zieleniec. Przewidziano przebudowę kanalizacji oraz odwodnienie działek przyległych do pasa drogowego. Przebudowywana jest sieć elektroenergetyczna, a na odcinku ul. Wawrzynowicza w stronę ul. Łódzkiej zostanie też rozbudowane oświetlenie.

Wyremontowany zostanie również odcinek ul. Artyleryjskiej o długości ponad 1,1 km. Część drogowa obejmie wykonanie jezdni ww. ulicy oraz ul. Kościelnej, a także przebudowę skrzyżowań z korektą łuków i wymianą nawierzchni na wlocie, ale bez skrzyżowań ul. Artyleryjskiej z ul. Komandorską i ul. Oficerską.

W ciągu ul. Artyleryjskiej powstaną obustronne odcinki piesze, a istniejący będzie przebudowany. Jednostronny ciąg pieszy w ul. Kościelnej również czeka modernizacja. Część drogową dopełni m.in. wykonanie oznakowania oraz obsianie skarp i nasadzenia zieleni. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i wodociąg od ul. Matejki do ul. Oficerskiej.

KR
Fot.: google

Więcej: 27 milionów na drogi w powiecie częstochowskim

[huge_it_slider id=”1″]

 

Miejska TV