Bądź czujny w Częstochowie! Możesz poczuć gaz!

Zapach gazu będzie intensywniejszy, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności. Polska Spółka Gazownictwa będzie przeprowadzała akcję tzw. przewonienia gazu ziemnego, która polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci.

W piątek 20 września zapach gazu w naszych domach i mieszkaniach będzie mocniejszy. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa, czyli wykrycie ewentualne nieszczelności w sieci lub w instalacjach. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy niezwłocznie powiadomić służby Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem alarmowym 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności, jak i niesprawności urządzeń, w tym zanieczyszczeniu palników czy ich niewłaściwej regulacji. Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby PSG, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji i urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

Akcja przewonienia gazu obejmie tereny podległe Gazowni w Częstochowie, czyli miasto Częstochowę i powiat częstochowski (gminy Blachownia, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza) oraz gminę Kłobuck z powiatu kłobuckiego i gminę Herby z powiatu lublinieckiego.

KR

[huge_it_slider id=”1″]

 

Miejska TV