Przy budowie obwodnicy Częstochowy pracuje ponad 600 osób

Prace budowlane i instalatorskie wykonywane są przy wykorzystaniu około 300 jednostek sprzętowych. Tuż przed weekendem, 6 września, na budowie autostradowej obwodnicy Częstochowy pracowało ponad 600 osób.

Według Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad takie zaangażowanie wykonawców pozwala optymistycznie patrzeć na termin oddania do ruchu tego odcinka autostrady. Zgodnie z planem jest to 15 grudnia tego roku.

W bieżącym tygodniu, w oparciu o ustawę ”Prawo zamówień publicznych”, urząd zdecydował się zaprosić do negacji potencjalnego wykonawcę dla podpisania umowy na wykonanie elementów nieujętych w dotychczasowych zamówieniach, które są niezbędne do oddania do użytkowania ciągu głównego autostrady A1 oraz włączenia jej w istniejący ślad DK1.

Ma to związek z brakiem ofert w ogłoszonym wcześniej przetargu. Umowa będzie w szczególności obejmowała wyposażenie autostrady w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również oświetlenie dróg i budowę ekranów akustycznych. Jej podpisanie GDDKiA planuje we wrześniu.

Na budowie trwa profilowanie i humusowanie skarp oraz wykonywane są roboty ziemne: wykopy i nasypy na wszystkich dostępnych frontach, również na drogach poprzecznych. Rozebrano niespełniające wymagań technicznych i kontraktowych warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy technologicznej, a na odcinkach wykopowych wykonywane jest ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna. Jednocześnie tam, gdzie jest to możliwe, wykonywane są podbudowy.

Główna Dyrekcja informuje, że przystąpiono do robót konstrukcyjnych i wykończeniowych na wszystkich obiektach. Rozpoczęto również roboty brukarskie na drogach poprzecznych. Niezależnie wykonywane są roboty branżowe na sieciach wodociągowych, kanalizacji deszczowej oraz zbiornikach retencyjnych.

KR
Fot.: GDDKiA

Więcej: Nie ma ofert na dokończenie feralnej części A1

[huge_it_slider id=”1″] [metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV