Zgnilec amerykański w Częstochowie

Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gminy Kłobuck, Miedźno, Mykanów, Wręczyca Wielka oraz miasta Częstochowa. Bakteria Paenibacillus larvae, która zaatakowała pszczoły w regionie, dotarła w granice naszego miasta.

W tzw. obszarze zapowietrzonym, którego teren określa rozporządzenie Wojewody Śląskiego z 5 września, zakazano przemieszczania bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, a także organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Choroba pszczół nie zagraża ludziom bezpośrednio, natomiast pośrednio może powodować trudności z zapylaniem roślin w ogrodach i sadach. Bakteria powoduje śmierć całej rodziny pszczelej. To choroba zakaźna, więc obejmuje całą pasiekę, może się też przenosić na sąsiednie. W efekcie pasieki z zapowietrzonego rejonu zamierają.

Na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego zostaną ustawione tablice ostrzegawcze z napisem ”Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”. Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Śląskiego obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:

1. od północy – rozpoczynając od granicy gminy Kłobuck z gminą Miedźno na drodze łączącej Nową Wieś z Ostrowami nad Okszą (ulica Częstochowska) w kierunku wschodnim przez obszar lasu do granicy z gminą Mykanów;

2. od wschodu – granicę stanowi linia wychodząca z obszaru leśnego na granicy gminy Kłobuck z granicą gminy Mykanów na zachód od Starego Kocina, przechodząca przez ulicę Prostą w Nowym Kocinie w bliskości granicy ze Starym Kocinem, dalej przecinając rzekę Kocinkę do Rybnej w okolicach skrzyżowania ulic Cmentarnej, Szkolnej oraz Krętej, dalej w kierunku południowym przecinając ulicę Zachodnią w Radostkowie na wysokości posesji nr 164, aż do DW nr 483 w połowie odległości między Lubojną i Dudkami, następnie przecinając ulicę Gruszową i dalej w kierunku południowym przez ulicę Długą w Wierzchowisku w pobliżu jej skrzyżowania z ulicami Osiedlową i Sadową, aż do punktu na DW nr 483 na granicy pomiędzy gminą Mykanów a Częstochową;

3. od południa – od punktu na DW nr 483 na granicy pomiędzy gminą Mykanów a Częstochową w linii biegnącej na południowy – zachód przez następujące punkty: ulica Młodości 39/34, ulica Sejmowa 96/111 (DW nr 491), ulica Ikara 243, aż do granicy z gminą Kłobuck na DK nr 43;

4. od zachodu – od granicy gminy Kłobuck z miastem Częstochowa na DK nr 43 w linii prostej w kierunku zachodnim do ulicy Południowej na granicy gminy Kłobuck z gminą Wręczyca Wielka, następnie w linii prostej i w kierunku północno-zachodnim do punktu, w którym stykają się granice gminy Kłobuck, miasta Kłobuck oraz gminy Wręczyca Wielka, dalej w linii prostej w kierunku północno-wschodnim do ulicy Częstochowskiej w Kamyku i stąd w linii prostej w kierunku północnym przecinając ulicę Tuwima oraz ulicę Strażacką do granicy lasu, następnie zachodnią granicą lasu do granicy pomiędzy gminą Kłobuck i gminą Miedźno, dalej wzdłuż granicy pomiędzy gminą Miedźno i Kłobuck w kierunku północno-wschodnim do DW nr 492, dalej w linii prostej w kierunku północno-wschodnim do drogi łączącej Nową Wieś z Ostrowami nad Okszą (ulica Częstochowska).

KR

Więcej: rozporządzenie Wojewody Śląskiego

[huge_it_slider id=”1″]

 

Miejska TV