Produkcja w Hucie Częstochowa będzie wznowiona w październiku

Została zawarta umowa dzierżawy Huty Częstochowa. Syndyk masy upadłościowej podpisał umowę z Sunnigwell International Polska 19 września. Dzierżawca ma wznowić produkcję w październiku.

Sąd Okręgowy w Częstochowie informuje, że umowa dzierżawy została zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy. Strony ustaliły wysokość czynszu dzierżawnego na 1,8 mln zł netto. Przed zawarciem umowy dzierżawca wpłacił też kaucję w wysokości ponad 6 mln zł oraz uiścił kwotę trzymiesięcznego czynszu.

Do tego, zgodnie z zawartą umową, czynsz za kolejne trzy miesiące ma zostać uiszczony do 2 października 2019 r. Strony ustaliły, że dzierżawca nie może nikogo zwolnić bez zgody syndyka oraz że nakłady na Hutę mogą być dokonywane wyłącznie za jego zgodą.

Sunningwell International Polska zobowiązał się do uruchomienia produkcji w październiku 2019 r., zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem, a gdyby do uruchomienia produkcji nie doszło, syndykowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Według zapowiedzi wynagrodzenia dla pracowników powinny zostać wypłacone do końca września.

KR
Źródło: SO w Częstochowie

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV