Wiadukty na budowanej A1 są już oddawane do użytku

Kolejne obiekty wzdłuż budowanej A1 będą udostępniane kierowcom. Pierwszy wiadukt na węźle Częstochowa Jasna Góra w ciągu DK43 dostał już pozwolenie na użytkowanie.

Po wiadukcie drogowym nr 361 w ciągu drogi krajowej nr 43 między Częstochową a Kłobuckiem obecnie ruch pojazdów odbywa się już nad autostradą, wahadłowo lewą jezdnią. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie, co umożliwiło zniesienie tymczasowego przejazdu przez budowaną A1.

To nie wszystko. GDDKiA informuje, że 27 września trwają kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach na kolejnych obiektach. Sprawdzany jest wiadukt drogowy nr 358 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491, biegnącej przez Miedźno i Kamyk do Kiedrzyna. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, udostępnienie konstrukcji dla ruchu pojazdów ma w założeniach nastąpić w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie zniknie ruch wahadłowy.

Otwarty ma zostać przejazd pod wiaduktem WA-357, na drodze z Częstochowy do Czarnego Lasu. Urząd zwraca uwagę, że prace są prowadzone na całym odcinku F. Układane są kolejne warstwy bitumiczne jezdni oraz nawierzchnia betonowa autostrady. 26 września przy budowie pracowało ponad 850 pracowników, a wykorzystywano ponad 500 sztuk różnego sprzętu.

KR
Fot.: GDDKiA

[metaslider id=”15291″]
Miejska TV