Wójt kontra dyrektor

Ze stanowiska została zwolniona dyrektor Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miedźnie. W tamtejszej gminie w powiecie kłobuckim trwa konflikt pomiędzy nią a wójtem, który czekał z decyzją od 2018 r.

Wójt Piotr Derejczyk stwierdził, że stracił zaufanie do dyrektor jednej z lokalnych placówek oświatowych. Wymienia przy tym dwa podstawowe powody, a mianowicie przyjęcie i brak ewidencji w księgach rachunkowych kwoty co najmniej 1200 zł jako wynagrodzenia za nocleg pielgrzymów w 2018 r., a także sprawę termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie, które miały być prowadzone bez upoważnienia. Dlatego też 23 września włodarz zarządził odwołania bez wypowiedzenia dyrektor Wioletty Skoczylas. Na marginesie, kierujący gminą jest jednym z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP, w sierpniu gościł również premiera, co może mieć wpływ na natężenie sporu.

Ma tego świadomość sam wójt, który deklaruje, że dobro gminy ma dla niego większą wartość niż kwestia własnej popularności. – Nie ma i nie może być tutaj miejsca na jakąkolwiek kalkulację. Liczy się tylko dobro naszej gminy i przede wszystkim dobro dzieci – zapewniał w oświadczeniu wydanym tuż przed weekendem, 27 września. Piotr Derejczyk stwierdził również, że odwołanie poprzedził dopełnieniem wszystkich wymogów formalnych, jednocześnie arogancko wypowiadając się o piśmie red. Jarosława Brzęczka.

Była to konsekwencja zebrania z rodzicami zorganizowanego dwa dni wcześniej, na której włodarz był nieobecny, na co uczestnicy wielokrotnie zwracali uwagę. – Padły nawet propozycje, by doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania – relacjonowała ”klobucka.pl”, której udało się porozmawiać z przebywającą pod opieką lekarzy dyrektorką. Okazało się, że zwolnienie nie było zapowiedziane. – W sposób natychmiastowy miałam zwrócić pieczątki, zabrać swoje rzeczy, oddać klucze i opuścić gabinet. Poczułam się jak przy wizycie Gestapo, a chwilę później miałam wysoki skok ciśnienia, który spowodował wezwanie karetki pogotowia, która przewiozła mnie do szpitala – powiedziała Wioletta Skoczylas tygodnikowi prowadzonemu właśnie przez Jarosława Brzęczka. ”kłobucka.pl” informowała też, że wójt pozostaje z dyrektor w sporze sądowym, a Śląska Kurator Oświaty najpewniej negatywnie zaopiniowała zamiar jej zwolnienia. Piotr Derejczyk tą opinią nie czuł się związany.

Swoje stanowisko przedstawił szczegółowo, a za decyzją stoi nieudokumentowane rozporządzenie środkami szkoły. – Z informacji uzyskanych od przewodnika grupy pielgrzymkowej z Konina wynika, że Pani Dyrektor pobierała opłaty od grup pielgrzymkowych nocujących w szkole, jednak w żaden sposób nie potwierdzała ich odbioru – stwierdzają władze gminy, jednocześnie nie dowodząc, że człowiek ten nie mija się z prawdą. To działanie miało uszczuplić dochody placówki o ok. 1200 zł za trzy grupy pątników nocujących w Miedźnie w minionym 2018 r.

Drugi powód zwolnienia ze stanowiska, ale nie z pracy, to przekroczenie zakresu posiadanego pełnomocnictwa. Gmina informuje bowiem, że dyrektor podpisała 20 sierpnia tego roku protokół uruchomienia kotła w ramach prac związanych z termomodernizacją budynków szkolnych, czym uniemożliwiła samorządowi przeprowadzenie kontroli. Potencjalnie ma to skutkować kosztami w przypadku wystąpienia wad czy usterek. W związku z tym wójt zawnioskował 29 sierpnia do kuratora o wydanie dotyczącej odwołania dyrektor wspomnianej wcześniej opinii, która wpłynęła do Urzędu Gminy Miedźno 19 września. Była to formalność, po której dyrektor została zwolniona, a lokalna sytuacja stała się daleka od spokoju.

Do Piotra Derejczyka zwróciła się w międzyczasie miejscowa Rada Rodziców. Prosiła m.in. o pokwitowania lub inne dokumenty, które udowodniłyby, że dyrektor przyjęła od pielgrzymów środki za nocleg, a także o przedstawienie dokumentu, którego podpisanie skutkowało zarzutami, oraz opinii kuratorium. Rodzice pytali też o dezorganizację pracy szkoły, koszty z tym związane i zwrócili uwagę na zahamowanie służących placówce inicjatyw. Wójt postanowił wszelkie wątpliwości rozwiać, czemu służyło zorganizowane spotkanie z mieszkańcami.

Była dyrektor, która pełniła tę funkcję przez dwa lata, nie zgadza się z decyzją włodarza. Nie czekając, Wójt Gminy Miedźno ogłosił 2 października konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie, oferty w sprawie pracy składać można natomiast do połowy października. Sprawa jest rozwojowa.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Urząd Gminy Miedźno

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV