Ksiądz skazany za wykorzystywanie wychowanków domu dziecka

Wyrok jeszcze nie jest prawomocny. Częstochowski sąd pierwszej instancji skazał księdza na wyrok łączny pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna kierował salezjańskim domem dziecka.

Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał księdza za pedofilię. W wyroku z 9 października ks. Mirosława L. uznano winnym ośmiu z jedenastu zarzucanych mu czynów. Chodzi tutaj przede wszystkim o przestępstwa popełnione w 2016 r. Śledztwo było prowadzone przez częstochowską prokuraturę po zawiadomieniu, jakie złożył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie po kontroli w domu dziecka, którego duchowny był dyrektorem.

Ofiarami są właśnie wychowankowie placówki. Salezjanin został zatrzymany przez policję we wrześniu 2016 r. W trakcie postępowania ksiądz został zapobiegawczo aresztowany, natomiast kilkoro z małoletnich przesłuchano w obecności psychologa. Tylko jedna z pokrzywdzonych osób jest kobietą.

Przestępstwa, o które został oskarżony Mirosław L., dotyczą przede wszystkim wykorzystywania swojej pozycji i stosowania przemocy fizycznej. Jeden z zarzutów wynikał z art. 200 par. 1 kk w związku z art. 199 par. 1 i 2 tego kodeksu na szkodę małoletniego poniżej 15 lat. Normy te dotyczą m.in. obcowania płciowego oraz nadużycia stosunku zależności. Sąd przyjął jednak, że miało to miejsce – szczęśliwie dla ofiary – w formie usiłowania i wymierzył karę trzech lat pozbawienia wolności.

Ksiądz został też uznany winnym pięciu czynów z wyżej wymienionego art. 199 par. 1 i 2 na szkodę małoletnich starszych niż lat 15, za co orzeczono karę pięciu lat pozbawienia wolności. Kolejny wątek dotyka dwóch przestępstw z art. 217 kk, czyli naruszenia nietykalności cielesnej.

Za jedno duchowny został ukarany sześciomiesięcznym pozbawieniem wolności, natomiast za drugie grzywną. – Sąd ponadto wymierzył oskarżonemu karę łączną pięciu lat pozbawienia wolności. Orzekł wobec oskarżonego zakaz zajmowania wszelkich stanowisk oraz wykonywania działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi dożywotnio – objaśnia sędzia Dominik Bogacz, rzecznik SO w Częstochowie. Mirosław L. ma zapłacić pokrzywdzonym zadośćuczynienie w kwotach 8, 8 oraz 2 tys. zł. Od trzech czynów sędzia księdza uniewinniła.

Do tego wymiar sprawiedliwości zastosował wobec duchownego środek zapobiegawczy, jakim jest pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Wyrok nie jest prawomocny, czyli strony wciąż mogą się od niego odwołać. Skazany kierował ośrodkiem im. św. Dominika Savio – patrona m.in. dzieci i młodzieży, jak również ministrantów – placówki sprawującej całodobową opiekę nad młodymi ludźmi.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: google

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV