Na budowie obwodnicy Częstochowy doszło do rozszczelnienia wodociągu zasilającego miasto

Wykonawcy A1 musieli naprawić wodociąg zasilający Częstochowę, który biegnie obok wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483. Okazało się, że wcześniejszy projekt przebudowy obarczony był wadą.

Główna Dyrekcja stwierdza, że na budowie A1 na obwodnicy Częstochowy zajmuje się nie tylko układaniem kolejnych metrów betonowej nawierzchni. W trakcie kontynuacji robót związanych z budową odcinka F autostrady A1, czyli obwodnicy Częstochowy, pojawił się nieoczekiwany problem, związany z niedokończonym przez firmę Salini przebudowywanym wodociągiem. Podczas pierwszej próby szczelności doszło do rozszczelnienia instalacji. Wcześniejszy projekt przebudowy obarczony był wadą.

Dzięki współpracy GDDKiA, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. opracowano rozwiązanie zamienne, które jest obecnie wdrażane. Prace w rejonie wodociągu, w okolicy drogi wojewódzkiej nr 483 biegnącej na północ od miasta, prowadzone są już bez zakłóceń. Według urzędu konieczność wdrożenia rozwiązania zamiennego będzie miała wpływ na terminową realizację kontraktu przez obecnego Wykonawcę.

KR
Fot.: GDDKiA

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV