Wyremontowano sale gimnastyczne w częstochowskich szkołach

Większa część prac zakończyła się przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dłużej przebiegał remont dużej sali gimnastycznej w II LO im. Romualda Traugutta. Trwają jeszcze prace w SP nr 42 przy alei Armii Krajowej.

Odnowiono sale gimnastyczne w SP nr 15 przy ul. Wirażowej oraz w SP nr 30 przy ul. Ludowej w Częstochowie. Obie były gotowe już na rozpoczęcie roku szkolnego. Remont w SP nr 42 ma zakończyć się natomiast w październiku. Prace objęły również II Liceum Ogólnokształcące.

Remont dużej sali gimnastycznej w LO im. Romualda Traugutta oznaczał m.in. renowację parkietu, skucie tynków, tynkowanie i malowanie ścian oraz sufitów, wymianę grzejników i instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, demontaż i montaż oświetlenia, wentylacji. Do tego zamontowano urządzenia sportowe, czyli kosze do koszykówki, słupki i siatkę do piłki siatkowej. Prace trwały od czerwca do września, a koszt to w sumie ok. 366 tys. zł. Mała sala gimnastyczna w II LO została wyremontowana w 2017 r.

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 15 obejmował natomiast m.in. tynki ścian i sufitów, malowanie, wykonanie nowej wylewki betonowej na posadzce, ułożenie podłogi sportowej, montaż siatek na oknach, wymianę kratek wentylacyjnych, grzejników i instalacji c.o., remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wentylacji. Do tego doszedł montaż parapetów, drabinek i urządzeń sportowych, w tym również koszy, słupków i siatki. Koszt wyniósł 357 tys. zł.

Montaż urządzeń do koszykówki i siatkówki oraz remont drabinek gimnastycznych wchodziły także w zakres prac w sali w Szkole Podstawowej nr 30. Wśród głównych zmian należy wymienić m.in. renowację parkietu, skucie tynków, tynkowanie i malowanie ścian oraz sufitów, wymianę instalacji c.o., elektrycznej, kratek wentylacyjnych. Odnowiono pomieszczenia przy sali, w tym szatnię, a także wykonano zadaszenia przed wejściem. Koszt tej inwestycji zamknął się w kwocie 244 tys. zł.

KR
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV