Protestują przeciwko kopalni cynku i ołowiu na Jurze!

Sesja Rady Miejskiej w Zawierciu nie trwała długo. Samorządowcy przyjęli uchwałę, zgodnie z którą sprzeciwiają się powstaniu kopalni oraz eksploatacji złóż cynku i ołowiu na terenie Gminy Zawiercie.

Głosowaniu towarzyszył transparent ”Nie dla kopalni cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim”. Na wniosek prezydenta miasta zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. W jej trakcie radni przyjęli uchwałę, zgodnie z którą sprzeciwiają się powstaniu kopalni oraz eksploatacji złóż cynku i ołowiu na terenie Gminy Zawiercie. Była to jedyna rozpatrywana tego dnia przez samorząd kwestia.

Dla części mieszkańców potencjalna inwestycja wydaje się kontrowersyjna. Z jednej strony może uderzyć w turystykę i walory przyrodnicze regionu, hipotetycznie powstać mogą osuwiska, dojść może do obniżenia i zanieczyszczenia wód powierzchniowych, do zanieczyszczenia rzek. Z drugiej strony na szali są stawiane argumenty Rathdowney Polska, która podjęła się na terenie powiatu zawierciańskiego prac badawczych.

Inwestor zmierza do wydobycia zasobów metali występujących w regionie, co zapewniłoby wpływy finansowe samorządom i państwu. Spółka dla przykładu szacowała, że same wynagrodzenia na terenie powiatu wyniosą 289 mln zł rocznie. Rathdowney Polska, która jest oddziałem kanadyjskiej firmy z branży poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych, zakładała powstanie ok. 450 bezpośrednich miejsc pracy podczas eksploatacji kopalni, a łącznie zatrudnienie ok. 3300 osób w powiecie. Zasoby surowców w tym miejscu mają umożliwić funkcjonowanie kopalni głębinowej przez ok. 25-35 lat. Tak się jednak prawdopodobnie nie stanie.

Przeciw takim planom są władze Zawiercia. 14 października Rada Miejska przyjęła jednogłośnie uchwałę sprzeciwiającą się powstaniu kopalni oraz eksploatacji złóż. W posiedzeniu wzięło udział 18 z 21 radnych. Podobnie działo się w Łazach, gdzie 7 października na wniosek burmistrza odbyła się nadzwyczajna sesja, w trakcie której jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów lokalizacji, budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz eksploatacji złóż cynku i ołowiu na terenie Gminy Łazy.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Fot.: Urząd Miejski w Zawierciu

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV