Wybrano wszystkich wykonawców prac przy obwodnicy Częstochowy

Trzy oddzielne przetargi na dokończenie A1 na odcinku Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia zostały rozstrzygnięte. Bliskie jest udostępnienie częstochowskiej obwodnicy kierowcom.

W tej chwili trwają główne prace zabezpieczające, ale aby możliwe było puszczenie ruchu, konieczne było formalne zakończenie inwestycji. Zadania dotyczyły montażu barier ochronnych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz montażu ogrodzenia. To feralny odcinek autostrady, przy którym wcześniej pracowało włoskie konsorcjum.

20 września GDDKiA wszczęła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty potencjalnych wykonawców były znane 14 października. Cztery dni później urząd wybrał wykonawcę ogrodzenia, czyli firmę Gramar z Lublińca, która zaoferowała wykonanie zadania za niecałe 11 mln 357 tys. zł brutto. Roboty mają być ukończone w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

19 października wybrano wykonawcę montażu barier ochronnych. Będzie to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Prowerk z Krakowa, które zaoferowało wykonanie zadania za ponad 14 mln 459 tys. Roboty, tak jak w poprzednim przypadku, mają być ukończone w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy.

22 października natomiast okazało się, że oznakowanie poziome i pionowe przygotuje firma GZD z Jonkowa. Wartość tej oferty to ponad 22 mln 827 tys. GDDKiA zaznacza, że posiada zabezpieczone środki finansowe. Jest to związane z wcześniej zaplanowaną na tę część inwestycji kwotą, która wynosiła niecałe 10 mln.

Tutaj okres realizacji podzielono na dwa etapy. W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy mają być wykonane prace związane z udrożnieniem ruchu na trasie, z dopuszczalnym zastosowaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, a całkowite zakończenie umowy, uwzględniające oznakowanie grubowarstwowe, to 30 czerwca 2020 r.

Oferenci mają 10 dni na złożenie odwołań. Przy ich braku, podpisanie umów planowane jest na przełomie października i listopada. Jest prawdopodobne, że zgodnie z deklaracjami urzędu, składanymi po zerwaniu kontraktu z Włochami, autostrada będzie przejezdna przed Sylwestrem.

KR
Fot.: GDDKiA, Krzysztof Nalewajko

Więcej: Oto oferty na dokończenie obwodnicy Częstochowy
Więcej: Obwodnica Częstochowy będzie płatna?
Więcej: Obwodnica Częstochowy może być przejezdna w tym roku

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV