Prokuratura: Matka Boska z tęczową aureolą nie obraziła uczuć religijnych

Zdaniem organów ścigania nie doszło do obrazy uczuć religijnych na II Marszu Równości w Częstochowie. Nie tylko sprawa Matki Boskiej z tęczową aureolą została umorzona.

W czerwcu tego roku ulicami Częstochowy przeszedł II Marsz Równości, który spotkał się z oporem części mieszkańców już w alei Sienkiewicza między miejskimi parkami. Tamtego dnia duże siły musiała zaangażować policja. Również od strony prawnej przeciwnicy pochodu nie pozostali bierni. Składane zawiadomienia dotyczyły trzech kwestii, w pierwszej kolejności wizerunku Maryi z tęczową aureolą. Wszystkie sprawy zostały umorzone.

Osoby, które były świadkami marszu, złożyły kilka zawiadomień o przestępstwie dotyczącym obrazy uczuć religijnych. Dochodzenie w tej sprawie zostało jednak przez Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Północ w Częstochowie umorzone 6 września 2019 r. – W ocenie prokuratora zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do stwierdzenia, iż doszło do wyczerpania wszystkich znamion przestępstwa określonego w art. 196 kodeksu karnego – mówi prokurator PO w Częstochowie Piotr Wróblewski. Wspomniany przepis obejmuje obrazę uczuć religijnych, poprzez m.in. publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej.

Zdaniem organów ścigania tęcza sama w sobie nie jest obraźliwa, znieważająca czy wulgarna. Zgromadzone dowody miały nie pozwolić na stwierdzenie, aby osoby prezentujące wizerunek Matki Bożej miały na celu znieważenie przedmiotu czci religijnej czy też obrażenie uczuć religijnych innych osób, dlatego też wydano postanowienie o umorzeniu postępowania.

Co istotne, nie było to jedyne powiadomienie w temacie II Marszu Równości. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Częstochowie, dwa zawiadomienia zgłoszono z art. 137 par. 1 kodeksu karnego, a odnosiły się do publicznego znieważenia flagi i godła państwowego. Zakończone zostały 13 września 2019 r. też umorzeniem z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Kolejna kwestia to publiczne propagowanie totalitarnego ustroju państwa. Dwa zawiadomienia z art. 256 par. 1 kodeksu karnego – tzn. propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego – miały swój finał 30 sierpnia br. w postaci umorzenia ponownie z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Marcin Merda

Więcej: Częstochowski Marsz Równości i pielgrzymka Radia Maryja odbędą się tego samego dnia
Więcej: Częstochowski Marsz Równości napotka inne zgromadzenia
Więcej: Oświadczenie Urzędu Miasta Częstochowy w sprawie zgromadzeń 16 czerwca

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV