Wzrosną w Częstochowie podatki i opłaty

Wzrosną opłaty dotyczące między innymi budynków mieszkalnych czy gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opłata targowa pozostanie w 2020 roku w Częstochowie na dotychczasowym poziomie.

Planowane na przyszły rok dochody miasta z podatku od nieruchomości mają wynieść 152 mln 100 tys. zł. Stawka podatków od budynków mieszkalnych lub ich części została ustalona na 0,81 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, natomiast w obecnym roku wynosi 0,73 zł. W budynkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przyszłoroczna stawka podatku to 23,90 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (w 2019 r. – 22,35 zł). Tyle samo zapłacą osoby wykorzystujące na działalność gospodarczą budynki mieszkalne.

Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji, wyniesie 0,95 zł od 1 m kw. (w 2019 r. – 0,92 zł). Właściciele gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i sztucznych zbiorników zapłacą 4,80 zł od 1 ha. Za pozostałe grunty stawka wyniesie 0,50 zł od 1 m kw.

Rada Miasta ustaliła też stawki podatku od środków transportowych na kolejny rok, a ich wysokość wzrosła o 1,8 proc. Stawki są zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów środków transportu, ich tonażu i uwzględniają zwłaszcza wpływ poszczególnych rodzajów pojazdów na środowisko naturalne oraz waloryzację o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do tegorocznych stawek.

Od budynków przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału przez lokatorów mieszkań w niepodpiwniczonych budynkach wielorodzinnych stawkę ustalono na 0,76 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej. W przypadku budowli przyszłoroczny podatek wyniesie 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na tegorocznym poziomie pozostaną dzienne stawki opłaty targowej. W przypadku sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, słoika wyniosą 8 zł. Prowadzący handel z samochodów i przyczep zapłacą, w zależności od ładowności pojazdów, od 21 do 47 zł. Dzienna opłata targowa dla stanowisk handlowych waha się w zależności od zajmowanej powierzchni od 16 zł (stanowiska do 2 m kw. włącznie) do 36 zł (dla powierzchni przekraczających 20 m kw.).

KR
Źródło: UM Częstochowy

Więcej: podatek od nieruchomości
Więcej: podatek od środków transportowych
Więcej: opłata targowa

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV