Sprawa Matki Bożej z tęczową aureolą została wznowiona

Ponownie toczy się postępowanie w sprawie obrazy uczuć religijnych w czasie II Marszu Równości w Częstochowie. Prokuratura uznała, że postępowanie zostało umorzone przedwcześnie.

Po czerwcowym Marszu Równości złożono zawiadomienia dotyczące m.in. obrazy uczuć religijnych, ponieważ w trakcie pochodu prezentowano wizerunek Matki Bożej z tęczową aureolą. Część osób uznała to za profanację. Tymczasem w opinii organów ścigania zgromadzone dowody nie są wystarczające, aby można było stwierdzić, że celem było znieważenie przedmiotu czci religijnej czy też obrażenie uczuć religijnych.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie sprawę umorzyła 6 września br. Podobny los spotkał inne zawiadomienia, w tym odnoszące się do publicznego znieważenia flagi i godła państwowego.

Okazało się, że sprawa obrazy uczuć religijnych została zakończona przedwcześnie, a postanowienie o podjęciu na nowo tego postępowania zostało wydane przed tygodniem, 30 października. – Prokurator zdecydował się, że w toku tego postępowania, prowadzonego w dalszym ciągu, zasięgnie opinii biegłego, który będzie miał się wypowiedzieć co do znaczenia, charakteru, symboliki aureoli w kolorach tęczy, która została na obrazie przedstawiona – mówi prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Wcześniej twierdzono, że tęcza sama w sobie nie jest znieważająca czy postrzegana negatywnie.

Marsz Równości, na którym przedstawiano wspomniany wizerunek, odbywał się ponadto w miejscu publicznym, co jest nie bez znaczenia. Dużo osób mogło być świadkami tego zdarzenia, więc wznowienie sprawy ma dać im możliwość wzięcia w tym postępowaniu udziału. Dotyczy to ludzi, którzy ewentualnie mogli czuć się pokrzywdzeni. Od umorzenia zawiadamiający wniósł zażalenie, ale według prokuratury nie miało to wpływu na podjętą decyzję. Prokurator z urzędu zdecydował o uzupełnieniu materiału dowodowego.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Marcin Merda

Więcej: Prokuratura: Matka Boska z tęczową aureolą nie obraziła uczuć religijnych

[metaslider id=”15291″]

 

Miejska TV