Znikają kontenery na zielone odpady

W sąsiedztwie ulic Poleskiej, Bystrej i Artyleryjskiej, gdzie stały kontenery na odpady zielone, nie wolno już…

Miejska TV